TÁJÉKOZTATÓ „ÚJ BÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE A POSTAKERT VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec


TÁJÉKOZTATÓ
 „ÚJ BÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE A POSTAKERT VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Projekt azonosítószáma:         TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005
Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:     Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen
Megítélt támogatás:             661.980.000 Ft
Támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:             2022.11.30.

A projekt célja egy új bölcsőde létrehozása a Postakert városrészben. A 96 férőhelyes bölcsőde felépítésével lehetőség nyílik a városrész bölcsődei kapacitáshiányának és a meglévő tagintézmények túlzsúfoltságának csökkentésére.

Az elmúlt években megnövekedett igényeknek megfelelően a férőhelyek száma folyamatosan emelkedik Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye 12 tagintézményében. A bölcsődék túlterheltsége és az érzékelhető férőhelyhiány miatt Debrecen belvárosában egy új építésű bölcsődei intézmény építése vált indokolttá. A városrészben magas alkalmazotti létszámmal működő intézmények, cégek működnek, így a munkahelyhez közeli bölcsődét választók körében megnőtt az igény erre a szolgáltatásra.

A fejlesztés célja a gyermekellátó szolgáltatás minőségének fejlesztése, a gyermekellátó tevékenységet folytató intézmény által nyújtott komfortos, modern és egészséges környezet megteremtése a 0-3 éves gyermekek részére. További cél a kapacitások növelése a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése érdekében.

A fejlesztések eredményeként egy komfortos, gazdaságosan fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő intézmény jön létre, mely modern helyszínt biztosít a kisgyermekek neveléséhez, gondozásához.

A fejlesztéssel 52 új férőhely jön létre.