TÁJÉKOZTATÓ "A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ HELYI SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA DEBRECEN NAGYMACS VÁROSRÉSZEN" CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlecesza

TÁJÉKOZTATÓ

"A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ HELYI SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA DEBRECEN NAGYMACS VÁROSRÉSZEN" CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001

Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:     A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen Nagymacs városrészen

Megítélt támogatás:             20.296.520 Ft

Támogatás mértéke:             100%

Tervezett befejezés:             2019. 09. 30.

"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen Nagymacs városrészen" projekt célja, hogy a tervezett tevékenységek és programok által a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javuljanak. Elérhetővé váljanak számukra a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A közösségfejlesztő programok által az akcióterületen élő lakossággal együtt történik a tervezés és a megvalósítás, ezzel erősítve a helyi közösség kohézióját.

A programok között szerepelnek különböző közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, (pl.: "Csütörtöki csevegő" a közösség céljainak, terveinek meghatározása céljából, a "Hétvégi tanyázó" a hagyományőrző programok továbbvitele céljából, az "Önként a közért" című program az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére) továbbá a közösségi kertekben történő foglalkoztatás elősegítése. A program támogatja az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítását és fejlesztését is. Mindezeken túl egészségvédelmi előadások, álláskereső tréning, kölyök-klub, élet- és háztartásvezetési tanácsadások, helytörténeti-, irodalmi és filmklubok színesítik a programokat, továbbá sor kerül egy közösségi-részvételi színház létrehozására is.

A projekt célja a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása, a leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű integrációja.

A projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, tagjai a Debreceni Művelődési Központ, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Héra Egyesület és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. A programok megvalósításáért a konzorciumi partnerek közösen felelnek.