TÁJÉKOZTATÓ NAGYSÁNDORTELEP-VULKÁNTELEP ÉS FÉSZEK LAKÓPARK (TÉGLAGYÁR VÁROSRÉSZ) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ

"NAGYSÁNDORTELEP-VULKÁNTELEP ÉS FÉSZEK LAKÓPARK (TÉGLAGYÁR VÁROSRÉSZ) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE" CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

Támogatási szerződés száma:           TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002

Kedvezményezett:                              DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:                                      Nagysándortelep - Vulkántelep és Fészek Lakópark (Téglagyár Városrész) csapadékvíz elvezetése

Megítélt támogatás:                            470.159.334 Ft

Támogatás mértéke:                          100%

Tervezett befejezés:                          2020.09.18.

 

A "Nagysándortelep - Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetése" című projekt célja Debrecen belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkente, a lakosság életkörülményeinek javítása.

A fejlesztés által érintett utcák: Pósa utca, Harsona utca, Kishegyesi út, Kishatár utca, Szent Mihály utca, Síp utca, Lant utca, Dob utca, Cimbalom utca, Gyulai utca, Kócsag utca, Barcaság utca, Megyer köz, Érmellék utca, Torockó utca, Dévény utca, Kunhalom utca, Világos utca, Furulya utca, Kadarcs utca, Gólyahír utca

A gerincvezeték teljes hossza 3683 méter, a csatlakozó bekötővezetékek hossza 490 méter.

A városrész beépítettsége, a közterületek szilárd burkolata, a burkolt felületek aránya nő, emiatt a csapadékos időben felgyülemlő csapadékvizek kezelése fokozott problémát jelent a városrészben élők és az Önkormányzat számára, mely - további utcák burkolttá tételének szándéka mellett - rendezni kívánja a városrész közterületeinek csapadékvíz elvezetését.

A projekt keretében építeni/felújítani tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer hozzájárul a környező élővizek vízutánpótlásához, ezáltal javul a város épített és természeti környezetének állapota. A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. A városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés célja, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítása, a környezeti káresemények megelőzése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése. Cél az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a belterületi csapadékvíz elvezetési-, és gazdálkodási rendszerek kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.