TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERŐ-PIACI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA DEBRECENBEN CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

TÁJÉKOZTATÓ

A "MUNKAERŐ-PIACI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA DEBRECENBEN" CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001

Főkedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Konzorciumi partner:             Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Projekt címe:                 Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása

Debrecenben

Megítélt támogatás:             3.615.000.000 Ft

Támogatás mértéke:             100%

Tervezett befejezés:             2021.08.31.

A projekt keretében lehetőség nyílik arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata is létrehozzon egy olyan, a munkaerőpiac szereplőinek képviselőiből álló egyeztető fórumot (foglalkoztatási paktumot), mely teret ad a munkaerő-piaci szereplők hatékony együttműködésének, elősegítve a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási színvonal emelkedését.

Ahhoz, hogy az együttműködés a lehető leghatékonyabban működjön, a munkaerő-piaci folyamatokban részt vevő vállalkozások, civil szervezetek, képző intézmények és érdekképviseletek is a foglalkoztatási partnerség aktív tagjai kell legyenek.

A foglalkoztatási paktum működésének egyik alappillére a helyi foglalkoztatási helyzet átfogó vizsgálata, valamint a helyi gazdaság helyzetének ismerete, a vállalkozások igényeinek felmérése, a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése.

A projekt keretében felállításra került a Paktumiroda, melynek fő feladata a munkaerő-piaci szereplők közötti kommunikáció elősegítése, a célcsoport tájékoztatása és a szükségletek és igények összehangolása.

A Paktumirodába beérkező információk alapján lehetőség nyílik a felmerülő igényeknek megfelelően alakítani a munkaerő-piaci folyamatokat és olyan képzési struktúrát és foglalkoztatási támogatási rendszert létrehozni, mely hatékonyan szolgálja a paktum által kitűzött célokat.

A munkaerő-piaci tevékenységeket a projektben konzorciumi partnerként részt vevő Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal látja el. A Kormányhivatal a felhívásban szereplő célcsoportoknak képzési, bér- és egyéb munkába állást segítő támogatásokat nyújt. A foglalkoztatási paktum keretében lehetőség van egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítására, mely a célcsoportot figyelembe véve hatékonyan járul hozzá a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez.

A foglalkoztatási paktum a munkáltatókat folyamatos figyelemfelkeltéssel, vállalkozási tanácsadó rendszer működtetésével, véleménycserére alkalmas fórumok szervezésével segíti.

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelem irányul a leendő vállalkozások, befektetők felkutatására, tájékoztatására. Új befektető "érkezése" munkaerő-keresletet generál, melyre a munkaerőpiac időben és felkészülten reagálhat a paktum nyújtotta lehetőségek által.