TÁJÉKOZTATÓ A LIGET ÓVODA BARTÓK BÉLA ÚTI SZÉKHELYÉNEK FELÚJÍTÁSA

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ

A LIGET ÓVODA BARTÓK BÉLA ÚTI SZÉKHELYÉNEK FELÚJÍTÁSA

Támogatási szerződés száma:           TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004

Kedvezményezett:                              DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:                                      A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítása

Megítélt támogatás:                            55.554.094 Ft

Támogatás mértéke:                          100%

Tervezett befejezés:                           2017.11.30.

A TOP 6.2.1-15 kódszámú "Családbarát, munkába állás segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című felhívás keretén belül megtörténik a Liget Óvoda Bartók Béla Úti Székhelyének komplex felújítása, korszerűsítése, projektarányos akadálymentesítése, illetve sor kerül új bútorok, eszközök beszerzésére is.

Az Óvoda 1925-ben nyílt meg, Debrecen Hatvan Utcai Kert városrészében. Jelenleg az intézmény három csoportos óvodaként működik, és 81 gyermek mindennapi neveléséhez, oktatásához nyújt hátteret. Ebből adódóan nagyfokú igénybevételnek van kitéve, így időszerűvé vált az épületre és a játszóudvarokra vett egyidejű, teljes felújítás.

A beruházás során tervezetten megvalósul az épület energetikai szempontok szerinti felújítása (pl.: egyes határoló szerkezetek hőszigeteléssel való ellátása, műszakilag nem megfelelő homlokzati nyílászárók cseréje, stb.), továbbá egyes épületszerkezetek szerkezetkialakítása modernizálásra kerül (pl.: tetőszerkezet felújításra kerül, új héjazat kialakítással).

Sor kerül mind a gyermekek, mind a nevelők, gondozók által használt foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek beltéri felújítására (pl.: tisztasági festések, burkolatcserék, beltéri nyílászárócserék, stb. készülnek).

Korszerűsítésre kerül az épület épületvillamossági és épületgépészeti rendszere, melyekhez kapcsolódóan kiépítésre kerül megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer.

A beruházás során megtörténik az épület projektarányos akadálymentesítése, ezáltal olyan környezet kerül létrehozásra, hogy az intézmény nyújtotta közszolgáltatást képesek lesznek a fogyatékkal élők is - akár óvodás korú gyermek, akár hozzátartozó - a lehető legönállóbban, maradéktalanul igénybe venni.

A fejlesztések - az épületegységre vonatkozóan túl - kiterjednek a gyermekek játszóudvaraira is. Kiépül például egy akadálymentesítést szolgáló terep-installáció, mely egyfelől az épület különböző szintben lévő épületegységeit köti össze, másfelől a gyermekeknek egyfajta lankás-dombos térélményű játszóudvart teremt meg.

Az építési beruházáson túl bútor- és eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik, melynek keretén belül számos elhasználódott fejlesztő és használati eszköz, bútor cseréje történik meg, ezáltal tovább nő az Óvoda komfortossága.

A felújítási, korszerűsítési beruházás eredményeként létrejön egy a mai kor igényeit maradéktalanul kiszolgálni képes óvodai intézmény, mely egészséges környezetet biztosít a 3-6 éves korú gyermekek neveléséhez, oktatásához, melyhez további segítséget nyújt a fejlesztésre kerülő eszközpark. Az energetikai korszerűsítés után, az épület fenntartási költségeinek csökkenése várható.