TÁJÉKOZTATÓ KELETI VÁROSRÉSZ FORGALOMSZERVEZÉSE ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ

"KELETI VÁROSRÉSZ FORGALOMSZERVEZÉSE ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA" CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006

Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:     Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása

Megítélt támogatás:             567.000.000 Ft

Támogatás mértéke:             100%

Tervezett befejezés:            2020.11.30.

 

A "Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása" című projekt célja a Debrecen keleti városrész forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele. A projekt keretében átépítik a Vécsey utca - Gizella utca - Szabó Kálmán utca - Budai Ézsaiás utcák által érintett csomópontot, valamint kerékpárutat építenek Debrecen belvárosa és a Biczó István-kert között.

Cél a városi mobilitás fenntarthatósága, élhető városi környezet megteremtése, a közlekedésbiztonság fokozása, a közlekedési feltételek javítása, Debrecen egyik leginkább balesetveszélyes kereszteződésének biztonságossá tétele, átépítése.

Ennek érdekében az érintett kereszteződésében jelzőlámpás forgalomszabályozást, burkolatszélesítést és sávbővítést valósítanak meg. A csomópont átépítéséhez kapcsoltan megtörténik a közút alatti közművek védelembe helyezése vagy kiváltása, az új geometriának megfelelő közvilágítás létesítése, valamint a szükséges csapadékvíz-elvezető létesítmények ki- és/vagy átépítése. A beruházás az akadálymentesítés követelményeinek figyelembe vételével történik.

A projekt keretében Debrecen belvárosát a Biczó István kerttel összekötő hivatásforgalmi kerékpárút építése is megvalósul a már meglévő - a Wesselényi utcán a Keletterv épületéig tartó - kerékpárút folytatásaként.

A kerékpárút létrehozásával lehetővé válik a város keleti, távolabb eső területeinek becsatolása a városi kerékpárút hálózatba, mely lehetőséget biztosít a későbbi hálózati bővítések számára is.

Debrecen Smart City stratégiájának részeként a projekt tartalmaz olyan okos megoldásokat, melyek a város fenntartható közlekedésének fejlődését, valamint a köz- és közlekedésbiztonságot szolgálják. Ehhez kapcsolódóan automata forgalomszámláló eszközöket telepítését tervezik a gépjármű és a kerékpáros forgalom számlálása érdekében.

A beruházás célja a közlekedésbiztonság fokozása, valamint, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg Debrecenben, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához,