TÁJÉKOZTATÓ A „HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS DEBRECEN3 VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ „HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS DEBRECEN3 VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 318.133.668 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-6.9.2-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott pályázatával. A fejlesztés forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, 100%-os mértékben biztosítja.

Projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen”
Projektazonosító: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004
Kedvezményezett: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 4024 Debrecen, Piac u.20.
Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 318.133.668,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018. április 26.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, elsősorban szakmai-módszertani támogatás folyamatos biztosításával. Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek keretében a felhívásnak megfelelve megvalósul:

 A) Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása tevékenység.

(A.1.) A Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés során az egyes célterületek vonatkozásában közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések alapján elkészülnek a projekt alapdokumentumai, a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vonatkozó helyi cselekvési tervek, amelyek a megvalósítás későbbi szakaszában a közösségi akciók, tevékenységek, programok alapját adják.

(A.2.) A projekt által érintett település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele tevékenység megvalósításának célja a helyi közösségek tárgyi, épített és szellemi értékeinek feltárása, bemutatása és megőrzése a kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. A tevékenység megvalósítása során a kialakított intézményi, szervezeti együttműködések segítségével feltárásra kerül a helyi közösségekhez kapcsolódó tárgyi, épített és szellemi értékek.

(A.3.) A helyi cselekvési tervek alapján a településrészek/célterületek lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósulnak meg a közművelődési, könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

(A.4.) Megtörténik a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata részvételi fórum keretében történő áttekintése új, 2018-2023-as időszakra vonatkozó dokumentum elkészítése, a Helyi közművelődési rendelet áttekintése, új dokumentum elkészítése a Kulturális Törvény 2017. évi módosításával összhangban, a Kulturális Stratégiában megfogalmazott intézkedések, célok teljesülésének felülvizsgálata, a Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések finomhangolása, esetleg új intézkedések kidolgozása szakértői munkacsoport keretében, társadalmi egyeztetéssel.

(A.5.) A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kerül kialakításra minden célterületen, amelyeket a Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár irányít majd.

(A.6.) A Pályázati felhívás előírásai alapján megtörténik a közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása képzések, tanulmányutak szervezésével. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként valósul meg Infokommunikációs akadálymentesítés a kialakított weboldalon és a nyilvánosság biztosítása.
A tervezett fejlesztés kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, ezáltal lehetővé teszi a helyi identitás erősödését.

A projekt megvalósításának helyszínei:
Debrecen – Miklóskapu, Tizenháromváros, Postakert, Vargakert, Ispotály, Úrrétje, Akadémiakert, Tócóliget, Kertváros, Belváros, Tócóvölgy, Lóskút, Tócóskert Észak, Tócóskert Dél, Köntöskert, Csigekert, Hatvan utcai kert, Mesterfalva és Széchenyikert.