TÁJÉKOZTATÓ A „HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS DEBRECEN1 VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ „HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS DEBRECEN1 VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 171.798.316 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-6.9.2-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott pályázatával. A fejlesztés forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, 100%-os mértékben biztosítja.

Projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen”
Projektazonosító: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001
Kedvezményezett: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 4024 Debrecen, Piac u.20.
Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 171.798.316,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018. április 26.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, elsősorban szakmai-módszertani támogatás folyamatos biztosításával. A tervezett szakmai tartalmat az önkormányzat, mint konzorcium vezető, a Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár konzorciumi tagokkal valósítja meg. Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek keretében a felhívásnak megfelelve megvalósul.

 A) Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása tevékenység.
(A.1.) A Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés során az egyes célterületek vonatkozásában közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések alapján elkészülnek a projekt alapdokumentumai, a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vonatkozó helyi cselekvési tervek, amelyek a megvalósítás későbbi szakaszában a közösségi akciók, tevékenységek, programok alapját adják.

(A.2.) A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által végzett, a projekt által érintett település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele tevékenység megvalósításának célja a helyi közösségek tárgyi, épített és szellemi értékeinek feltárása, bemutatása és megőrzése a kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. A tevékenység megvalósítása intézményi, szervezeti együttműködések segítségével történik.

(A.3.) A helyi cselekvési tervek alapján a településrészek/célterületek lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósulnak meg a közművelődési, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

(A.4.) Megtörténik a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata részvételi fórum keretében történő áttekintése új, 2018-2023-as időszakra vonatkozó dokumentum elkészítése, a Helyi közművelődési rendelet áttekintése, új dokumentum elkészítése a Kulturális Törvény 2017. évi módosításával összhangban, elkészül a Kulturális Stratégia felülvizsgálata, a Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések finomhangolása, új intézkedések kidolgozása.

(A.5.) A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kerül kialakításra minden célterületen, amelyeket a Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár irányít majd.

(A.6.) A Pályázati felhívás előírásai alapján megtörténik a közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása képzések, tanulmányutak szervezésével. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként valósul meg Infokommunikációs akadálymentesítés a kialakított weboldalon és a nyilvánosság biztosítása.
A tervezett fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, ezáltal lehetővé teszi a helyi identitás erősödését.

A projekt megvalósításának helyszínei:
Debrecen – Kerekestelep, Lencztelep, Basahalom, Tégláskert, Majorság, Boldogfalvikert, Epreskert, József Attila-telep, Sóház, Biharikert, Kondoros, Homokkert, Zsibogó, Műhelytelep, Pércsikert.