TÁJÉKOZTATÓ A DOBOZI LAKÓTELEP GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ KÖRNYEZETI MEGÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec


TÁJÉKOZTATÓ
A DOBOZI LAKÓTELEP GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ KÖRNYEZETI MEGÚJÍTÁSA

Projekt azonosító:             TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00003
Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Konzorciumi partner:     MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR
Projekt címe:         A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
Megítélt támogatás:         296.000.000 Ft
Támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:              2019.10.04


A projekt célja a Debrecen, Dobozikert városrész költséghatékony, környezettudatos, család- és klímabarát, gazdaságélénkítő fejlesztése, mely által javul a városrész általános környezeti állapota, a lakókörnyezet minősége, illetve erősödnek a közösségi funkciók.

A beruházás keretén belül megvalósul a Fényesudvar és környezetének fejlesztése, a Víztorony utcán virágládák kihelyezése, a Dienes utca környezetalakítása, az Ótemető utcai két házsor közötti parkolók felújítása fásítással, járdák kiegészítésével, a Boka Károly utca zöldfelület rekonstrukciója, valamint parki berendezések telepítése.

A projekt keretén belül közbiztonsági kamerák kerülnek kihelyezésre, melyekkel visszaszoríthatóak és megelőzhetőek a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények, bűnesetek.

A fejlesztés részét képezi a Dobozikert városrészen működő, helyi termékek árusítását biztosító kirakodóvásár gazdaságélénkítő fejlesztése. A kiviteli tervdokumentáció alapján a kivitelező közbeszerzési eljárás keretén belül kiválasztásra került (szerződés hatályba lépés időpontja: 2017.05.22.). A nyertes kivitelező a HAJDU-ALU ZRT. A munkaterület 2017. május 29-én átadásra került a kivitelező részére. A kirakodóvásárhoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok 2017.12.04. napjáig megvalósultak. A háztömbök közötti területet felülről teljesen lefedték, a keleti és nyugati oldalán elhelyezett üvegportálokkal pedig a huzathatást csökkentették. Az árusítótér belülről teljesen megújult, új burkolatot kapott, emellett formatervezett elárusító asztalokat is beszereltek és új vizesblokkokat alakítottak ki. A közbiztonság érdekében térfigyelő kamerák telepítésére került sor, valamint korszerűsítették a piac világítását és egy piacfelügyeleti irodát is kialakítottak.

A projekt részét képezik a konzorciumi partner által megvalósításra kerülő olyan „soft” programok, melyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, nagymértékben hozzájárulnak annak komplexitásához.  A soft elemek az alábbi négy tématerület köré szerveződnek: Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, Humánkapacitás fejlesztés, Települési arculat és identitás fejlesztése, Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő rendezvénysorozat. A „soft” programokhoz kapcsolódóan hirdetőtábla kombináció telepítése, palackzsugorító kihelyezése valósul meg.