TÁJÉKOZTATÓ AZ „EGYETEMI INNOVÁCIÓS PARK ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
AZ „EGYETEMI INNOVÁCIÓS PARK ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Projekt azonosítószáma:         TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00004
Főkedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:                 Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása
Megítélt támogatás:           
 495.074.602 Ft
Támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:             2019.07.31

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata „Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása” című pályázatát (azonosítószám: TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00004) a Támogató 2017. november 23. napon kelt támogató döntés szerint 560.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt célja az Egyetemi Innovációs Park megközelíthetőségének javítása, a gazdasági terület felé vezető út építése, közúti csomópontok fejlesztése a munkaerő mobilitás javítása érdekében.

A fejlesztéssel érintett terület a 33. számú főúttól északi irányban található, a METRO Áruháztól a Vezér utca keleti végéig tart.  A projektben kétirányú, 2 x 3,5 méter széles forgalmi sávú út építése valósul meg, melynek során a csapadékvíz-elvezetés is tervezett szikkasztó árkokkal és vízelnyelőkkel, továbbá a közművezetékek elhelyezése, kiváltása, védelme is megtörténik. A megvalósítás során közvilágítási hálózat kialakítására is sor kerül az út mellett. A hiányzó járdaszakaszokat pótolják, ahol szükséges javítják és az akadálymentesítés is megtörténik.

A 2019-ig tartó fejlesztés eredményeképpen olyan gyorsan és könnyen megközelíthető terület jön létre, mely lehetőséget biztosíthat újabb vállalkozások betelepülésére, új telephelyek kialakítására. A fejlesztés megvalósítása munkalehetőségeket teremt, hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a város lakosságának növekedéséhez.