TÁJÉKOZTATÓ A „VSZSZ PÓSA UTCAI TELEPHELYÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec


TÁJÉKOZTATÓ
 A „VSZSZ PÓSA UTCAI TELEPHELYÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004
Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe:     VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése
Megítélt támogatás:             133.869.746 Ft
A támogatás mértéke:         100%
Tervezett befejezés:             2020.11.30.

A projekt célja a Debrecen, Pósa utca 41. sz. alatt működő Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja épületének megfelelő minőségű infrastrukturális fejlesztése, az épület átalakítása, felújítása, az ezzel összefüggő eszközbeszerzés, valamint a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A VSzSz az alapszolgáltatások keretében idős, demens személyek részére étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást biztosít.

Az érintett épület erősen leromlott állapotú, az elmúlt években csak kisebb felújítási munkálatokat végeztek. Energetikai felújítása, külső- és belső terének teljes körű szakipari-, elektromos- és gépészeti felújítása, akadálymentesítése, valamint korszerű eszközök beszerzése indokolt. A jelenleg használaton kívüli, elavult épületrész felújításával bővül a szociális intézmény.

A tervezett fejlesztés megvalósításával emelkedik az ellátás színvonala: az ellátottak jó minőségű szolgáltatásokat vehetnek igénybe az életkori sajátosságaiknak és egészségi állapotuknak megfelelően modern berendezési és felszerelési tárgyak között. Az ellátásban résztvevő dolgozók megfelelő infrastrukturális feltételek és korszerűbb körülmények között hatékonyabb munkát végezhetnek.