TÁJÉKOZTATÓ „A TÓCÓSKERT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ KÖRNYEZETI MEGÚJÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ

„A TÓCÓSKERT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ KÖRNYEZETI MEGÚJÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002
Főkedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Konzorciumi partner:            Méliusz Juhász Péter Könyvtár    
Projekt címe:                 A Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása
Megítélt támogatás:             719.000.000 Ft
Támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:             2022.08.31.

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának „A Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című pályázatát (azonosítószám: TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002) a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint a támogató 2018. április 25-én kelt támogatói döntés szerint 719.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 

A projekt célja a Debrecen, Tócóskert városrész költséghatékony, környezettudatos, család- és klímabarát, gazdaságélénkítő fejlesztése, mely által javul a városrész általános környezeti állapota, a lakókörnyezet minősége, illetve erősödnek a közösségi funkciók.

A Tócóskertben a zöldfelületek revitalizációja, a közösségi terek rekonstrukciója, fejlesztése időszerűvé vált. A terület zöldfelületi rendszerének bővítése, a gyalogos zóna kiterjesztése, a közösségi funkciók erősítése, a városkép megóvása és a közlekedés feltételeinek javítása kiemelt cél a városrész népességmegtartó-képességének javítása érdekében. 

A beruházás keretében megvalósul a zöldfelületek revitalizációja (rossz állapotú fák kivágása, fák visszametszése, cserjeritkítás, gyepnyesés és gyomírtás, tápanyagutánpótlás, aljnövényzet frissítése, fásítás és füvesítés), a rekreációs területek fejlesztése (utcabútorok, parki eszközök felújítása, cseréje), a degradált területek, áttaposások megszüntetése, rekonstrukciója (járdák, utak, parkolók, sétaútvonalak, lépcsők, játszótéri elemek szükség szerinti felújítása, új elemek telepítése).

A projekt keretében nagy felbontású, képfeldolgozó intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt közbiztonsági kamerák elhelyezésére is sor kerül, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények. 

A fenntartható fejlődés elveinek megfelelően megvalósul a közvilágítási rendszer szükség szerinti megújítása. 

A projekt részét képezik az úgynevezett „soft” programok, melyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét. A „soft” programok megvalósításában a kedvezményezett konzorciumi partnere, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár.

A projekt várható befejezésének időpontja: 2021.06.22.