TÁJÉKOZTATÓ „A SINAY MIKLÓS UTCAI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
„A SINAY MIKLÓS UTCAI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Projekt azonosítószáma:     TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004
Kedvezményezett:         DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:     A Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás:         156.522.104 Ft
Támogatás mértéke:         100%
Tervezett befejezés:         2021.02.28.

A TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás célja, hogy jelentős mértékben csökkenjen a középületek energiafelhasználása és javuljon az energia megtakarításuk, továbbá megújuló energiaforrások használatának ösztönzése. Jelen projekt vonatkozásában a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése valósul meg.

A projekt keretében tervezett energiahatékonysági fejlesztések segítségével mérhető költségmegtakarítás keletkezik. Jelenleg az épület nem felel meg a mai hőtechnikai előírásoknak, szabványoknak, hőszigetelése nem megfelelő. A nyílászáró szerkezetek elvetemedtek, alkalmatlanok funkciójuk ellátására, hőtechnikailag nincsenek megfelelő állapotban. A pályázat előkészítése során megállapítást nyert, hogy az épület energetikai besorolása nem éri el a DD kategóriát.

Tervezői felülvizsgálatot követően, amennyiben szükséges, megvalósul az épület külső térelhatároló szerkezeteinek hőszigetelése, illetve nyílászáróinak cseréje korszerű, jobb hőszigetelő képességű nyílászárókra. Megvalósul a hőtermelő berendezések és az épület gépészeti rendszerének korszerűsítése. Amennyiben indokolt, fotovoltaikus rendszer épül ki, mely az épület saját villamos-energiai igényét ki tudja elégíteni. Megtörténik a kül-, és beltéri világítási rendszer korszerűsítése.

Az energetikai korszerűsítés révén csökken az épület energiafogyasztása, illetve megújuló energiák használatával hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.

A fentieken túlmenően az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósul.

A fejlesztés eredményeképp egy komfortos, gazdaságosabban fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő intézmény jön létre, mely modern és egészséges környezetet biztosít az óvodás korú gyermekek neveléséhez.