TÁJÉKOZTATÓ A „HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ONDÓD VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
„HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ONDÓD VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

A támogatási szerződés száma:     TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003
A kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Konzorciumi tagok:        Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a Debreceni Művelődési Központ
A projekt címe:     Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen
Megítélt támogatás:             16 054 962 Ft
A támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:             2021. október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, elsősorban szakmai-módszertani támogatás folyamatos biztosításával. A tervezett szakmai tartalmat az önkormányzat – mint konzorcium vezető – a Debreceni Művelődési Központtal és a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral, mint konzorciumi tagokkal valósítja meg.

 A) Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
(A.1.) A közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés során az egyes célterületek vonatkozásában közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések alapján elkészülnek a projekt alapdokumentumai, a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vonatkozó helyi cselekvési tervek, amelyek a megvalósítás későbbi szakaszában a közösségi akciók, tevékenységek, programok alapját adják.
(A.2.) A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által végzett, a projekt által érintett település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele tevékenység megvalósításának célja a helyi közösségek tárgyi, épített és szellemi értékeinek feltárása, bemutatása és megőrzése a kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. A tevékenység megvalósítása intézményi, szervezeti együttműködések segítségével történik.
(A.3.) A helyi cselekvési tervek alapján a településrészek/célterületek lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósulnak meg a közművelődési, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.
(A.4.) Megtörténik a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, fórum keretében történő áttekintése, új, a 2018-2023-as időszakra vonatkozó dokumentum elkészítése, a helyi közművelődési rendelet áttekintése, új dokumentum elkészítése a Kulturális Törvény 2017. évi módosításával összhangban, elkészül a Kulturális Stratégia felülvizsgálata, a stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések finomhangolása, új intézkedések kidolgozása.
(A.5.) A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kerül kialakításra minden célterületen, amelyeket a Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár irányít majd.
(A.6.) A pályázati felhívás előírásai alapján megtörténik a közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása képzések, tanulmányutak szervezésével. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként valósul meg az infokommunikációs akadálymentesítés a kialakított weboldalon és a nyilvánosság biztosítása.
A tervezett fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, ezáltal lehetővé teszi a helyi identitás erősödését.

A projekt megvalósításának helyszínei:
Debrecen-Ondód