TÁJÉKOZTATÓ A „HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS DEBRECEN-JÓZSA VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ A „HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS DEBRECEN-JÓZSA VÁROSRÉSZEN” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 55.118.626 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-6.9.2-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott pályázatával. A fejlesztés forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, 100%-os mértékben biztosítja.

Projekt címe: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen-Józsa városrészen”
Projektazonosító: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006
Kedvezményezett: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 4024 Debrecen, Piac u.20.
Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 55.118.626,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018. április 26.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, továbbá a közösségi, együttélési konfliktusok oldása, elsősorban szakmai-módszertani támogatás folyamatos biztosításával. A projekt részcéljai a kulturális intézmények működésének társadalmasítása, a közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok eredményeinek fenntartása, továbbiak megvalósítása, mentorhálózat működtetése szakmai-módszertani tanácsadás, folyamatos helyszíni jelenlét, képzések, továbbképzések biztosításával.

 A) Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása tevékenység.

(A.1.) A Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés során az egyes célterületek vonatkozásában közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések történnek, amelyek alapján a közösségi akciókat, tevékenységeket és programokat tartalmazó Helyi Cselekvési Tervek elkészülnek.

(A.2.) A projekt által érintett település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele tevékenység megvalósításának célja a helyi közösségek tárgyi, épített és szellemi értékeinek feltárása, bemutatása és megőrzése a kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. A tevékenység megvalósítása során a kialakított intézményi, szervezeti együttműködések segítségével feltárásra kerül a helyi közösségekhez kapcsolódó tárgyi, épített és szellemi értékek.

A feltárás során elkészült adatbázis rendszerezett tárolásához szükséges egy szoftver szolgáltatás, amelynek segítségével a feltárt, helyi közösségek történelmét meghatározó értékek a közösségi felhasználók részére az adatok digitalizálását követően elérhetővé válik. Létrejön továbbá egy applikáció, amely alkalmas lesz a kialakított adatbázis játékos tanulást biztosító felhasználására is. A tevékenységet kiegészítik a projekt keretében megvalósítandó események, programok, amelyek a helyi közösségek szellemi értékeit és az erre épülő közösségi hagyományokat tárják fel.

(A.3.) A helyi cselekvési tervek alapján a településrészek/célterületek lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósulnak meg a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

(A.4.) Megvalósul a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és a 2018-2023-as időszakra szóló megújítása is.

(A.5.) A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kerül kialakításra minden célterületen, amelyeket a Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár irányít majd.

(A.6.) A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása érdekében megvalósul képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek és a település vezetői, valamint a közigazgatásban dolgozók számára, valamint kiemelt hangsúlyt kapnak a belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak és a belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere ugyanezen szereplők bevonásával és részvételével. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként valósul meg Infokommunikációs akadálymentesítés a kialakított weboldalon és a nyilvánosság biztosítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként valósul meg az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök beszerzése a projektek által érintett célterületek közösségi tevékenységének történeti feltárásához és a lakosság számára elérhetővé tételéhez; az akciók, közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok és együttműködések megvalósításához; valamint az információs pontok kialakításához) a projekt összköltségének max. 10 %-ig.

Megvalósul továbbá, a partnerségi együttműködés, társadalmasítás a projekt előkészítése és megvalósítása alatt. Maradéktalanul megvalósulnak a felhívás szerinti műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, ezáltal lehetővé teszi a helyi identitás erősödését. A projekt és szereplői a nyilvános eseményeken, kommunikációban esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A projekt megvalósításának helyszínei:
Debrecen – Józsa.