TÁJÉKOZTATÓ „A GÖNCZY PÁL UTCAI ÓVODA TORNASZOBÁVAL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

TÁJÉKOZTATÓ „A GÖNCZY PÁL UTCAI ÓVODA TORNASZOBÁVAL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
„A GÖNCZY PÁL UTCAI ÓVODA TORNASZOBÁVAL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Projekt azonosítószáma:                 TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001
Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:                 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése 

Megítélt támogatás:             113.932.948.- Ft
Támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:             2020.08.28. 

A Gönczy Pál Utcai Óvoda Debrecenben, a felsőjózsai városrészben található. Az intézmény 1983-ban épült. Az óvoda – az alapító okiratában engedélyezett maximálisan felvehető létszám alapján - 216 gyermek számára biztosítja a szakmailag magas színvonalú nevelést és a megfelelő környezetet. Az intézményben két szinten, nyolc csoportban nevelik a gyermekeket.

Az óvoda tornaszobával nem rendelkezett. Korábban az óvodában testnevelésre, mozgásra a csoportszobákat, illetve az udvart használták. A csoportszobákban történő mozgás komoly szervezési feladatot jelentett az intézmény nevelőinek, az udvar pedig jó idő esetén sem volt alkalmas mindenféle nagymozgásos tevékenység, irányított testnevelés foglalkozás megtartására.

A fejlesztés során megvalósult az intézmény tornaszobával és a funkcióhoz kapcsolódó kiszolgáló terekkel (öltöző, mosdó, szertár) történő bővítése. Az épületbővítmény teljes körűen akadálymentesített lett. A bővítmény épületrész az energiahatékonysági szempontokat figyelembe vevő kialakítással készült.

A beruházással egy komfortos, gazdaságosan fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő óvodai tornaszoba jött létre, mely modern helyszínt biztosít az óvodáskorú gyermekek egészségének megőrzéséhez, nagymértékben hozzájárul a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez, és mikro csoportos fejlesztéséhez.