TÁJÉKOZTATÓ „A DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
„A DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Projekt azonosítószáma:     TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011
Kedvezményezett:         DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:     A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének
    energetikai korszerűsítése
Megítélt támogatás:         255.600.000 Ft
Támogatás intenzitása:     100%
Tervezett befejezés:         2020.06.30.

A TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás célja, hogy jelentős mértékben csökkenjen a középületek energiafelhasználása és javuljon az energia megtakarításuk, továbbá célkitűzése a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése.

A projekt keretében tervezett energiahatékonysági fejlesztések segítségével mérhető költségmegtakarítás keletkezik, a beruházás továbbá szorosan kapcsolódik a Nemzeti Energiastratégia által hangsúlyozott célhoz is, vagyis az energiahatékonyság szemléletének oktatási rendszerbe történő integrációjához.

Jelenleg az épület hőszigetelő képessége nem megfelelő, a meglévő nyílászárók elvetemedtek, így az épület hővesztesége jelentős. A nyílászáró szerkezetek alkalmatlanok funkciójuk ellátására, hőtechnikailag nincsenek megfelelő állapotban. Az épület energetikai besorolása jelenlegi állapotában nem éri el a DD kategóriát.

Jelen projekt keretén belül megvalósul az épület külső határoló szerkezeteinek hőszigetelése, illetve nyílászáróinak cseréje. Megvalósul a hőtermelő berendezések és az épület gépészeti rendszerének korszerűsítése. A támogatott fejlesztés keretében kiépítésre kerül egy 40 kWp teljesítményű napelemrendszer, amelynek köszönhetően megvalósul a háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása a saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. A fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése keretén belül a fűtési rendszer, a hőközponti szelvények korszerűsítése, a hőleadók cseréje, valamint egy új hőleadó rendszer kialakítása is megtörténik. Telepítésre kerül a távhős hőközponttal egy levegő-víz hőszivattyú. Továbbá a már meglévő kül– és beltéri világítási rendszerek is korszerűsítésre kerülnek.

A fentieken túlmenően az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósul. A fejlesztés eredményeképp egy komfortos, gazdaságosabban fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő intézmény jön létre, mely modern és egészséges környezetet biztosít az iskolás korú gyermekek neveléséhez.