TÁJÉKOZTATÓ A „DEBRECEN, TARJÁN UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
„DEBRECEN, TARJÁN UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002
Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:     Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése
Megítélt támogatás:             34.000.000 Ft
Támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:             2020.07.23. 

A „Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése” című projekt célja Debrecen Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, zárt csapadékvíz hálózat kialakítása, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása. A kivitelezés befejeződött.

 A fejlesztés Debrecen város belterületének észak-nyugati részében valósult meg. A fejlesztés által érintett utca: Tarján utca (Gyimes és Bognár Rezső utcák közötti szakasza), ahol 190 méter zárt csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése tervezett.

A városrész beépítettsége, a közterületek szilárd burkolata, ezáltal a burkolt felületek aránya nő, emiatt a csapadékos időben felgyülemlő csapadékvizek kezelése fokozott problémát jelentett a városrészben élők és az Önkormányzat számára is. Az érintett utca csapadékvíz-elvezető hálózatának kialakítása és fejlesztése elősegíti a terület belvízkároktól való megóvását.

A projekt keretében épített/felújított csapadékvíz-elvezető rendszer hozzájárul a környező élővizek vízutánpótlásához, ezáltal javul a város épített és természeti környezetének állapota. Emellett a fejlesztés hozzájárul a városrész köz- és közösségi funkcióinak erősítéséhez, valamint a közlekedés feltételeinek javításához. 

A városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések célja, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítása, a környezeti káresemények megelőzése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése. Cél az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, a kockázat-megelőzés és a kezelés előmozdítása, az ember által létrehozott települési infrastruktúra és az épített környezet védelme.