„Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára„ „EduCultCentre” (ROHU446)

„Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár

a kulturális és történelmi örökség számára„

„EduCultCentre” (ROHU446)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 3. Stratégiai felhívására „Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára” címmel támogatási kérelmet nyújtott be 10.172.739,24 euro összegben, mely 85% ERFA támogatást, 15% hazai társfinanszírozást és önerőt tartalmaz. A stratégiai projekt 2019. június 1. és 2022. május 31. között valósul meg.

A projekt partnerei:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (vezető partner), a Csokonai Színház, a Körösvidéki Múzeum (Nagyvárad) és a Várad Kulturális Folyóirat (Nagyvárad).

A projekt ERFA támogatás tartalma: 8.398.518,43 euro

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése: 5.883.792,80 euro.

A Csokonai Színház költségvetése: 559.548,20 euro.

Körösvidéki Múzeum (Nagyvárad): 2.994.852,69 euro

Várad Kulturális Folyóirat (Nagyvárad): 734.545,55 euro

A projekt céljai:

• A közös magyar-román kulturális értékek és örökség fenntartható használata, védelme és átadása.

• A közös magyar-román kulturális örökséghez való hozzáférés javítása.

• A közös magyar-román kulturális értékek ismeretének erősítése.

• A kulturális és művészi kreativitás, valamint a tudástranszfer elősegítése a román-magyar régióban.

A projekt tevékenységei:

• A művészeti képzésekhez és a „Közös Kulturális Értéktár” működéséhez szükséges infrastrukturális, technikai, tárgyi feltételek kialakítása.

• Közösen megvalósított képzési és értékmegőrzési tevékenységek (pl. értékek digitalizációja, tananyag­fejlesztés, képzések és művészeti gyakorlatok lebonyolítása, honlap- és applikációfejlesztés, közös mé­diatár elkészítése.

A projekt várható eredményei:

• A megújuló kulturális létesítmények ideális helyszínként szolgálnak határon átnyúló együttműködések számára.

• A határon átnyúló programok, dokumentumok a román és a magyar kultúra résztvevői közötti kapcsola­tot erősítik.

    • Közös és integrált idegenforgalmi célpont jön létre, amely több látogatót vonz a régióba.

Az „EduCultCentre” projekt innovatív jellemzői:

• Az Európai Unióban egyedülálló módon a projekt kifejezetten az előadóművészetekre összpontosít.

• A határon átnyúló területek közötti kulturális együttműködés jó gyakorlatként mintául szolgálhat az EU-ban.

• Az új oktatási anyagokat és módszereket a partnerek és a szakértőik állítják össze, tervezik, tesztelik, illetve terjesztik.

• Az oktatási központ nemcsak kreatív kulturális programok és képzések szervezésével foglalkozik, ha­nem a kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységeket is megcélozza, a kulturális oktatásra és a tudatosság növelésére összpontosítva egy új kultúrafogyasztói generáció kialakulását támogatva.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, ame­lyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támo­gatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magába: Arad, Bihor, Satu Mare, és Timiș a román oldalon, illetve Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg, a magyar oldalon.

https://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/

Jelen webhely tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!