LIFE IP HUNGAIRY

LIFE IP HungAIRy

„Nyolc Magyarországi régió levegőminőségének javítása a levegőminőség javítására szolgáló terv végrehajtásán keresztül” LIFE17 IPE/HU/000017

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Országos Meteorológiai Szolgálattal és 11 településsel együtt egy nyolcéves LIFE környezetvédelmi integrált projektet valósít meg, amelynek időtartama 2019. január 1. – 2026. december 31-ig (8 év). A projekt a települések levegőminőségi terveinek végrehajtását hivatott szolgálni emissziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájékoztató tevékenységekkel és egy országos szakértői, tanácsadói hálózat felállításával.

Partnerek

  1. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (vezető partner)
  2. Országos Meteorológiai Szolgálat
  3. Flemish Institute for Technological Research
  4. Országis civil szervezetek
  5. Települési önkormányzatok és szolgáltató vállalataik (Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Szombathely és Tatabánya):

1. Térinformatikai emissziós adatbázis és transzportmodell

A döntés előkészítés szakmai megalapozottságához térinformatikai emissziós adatbázisra van szükség, amely tartalmazza az adott település lokális legfontosabb domborzati, közlekedési, kibocsátási és éghajlati tulajdonságait. A levegőminőségi tervekben foglalt intézkedések hatásának vizsgálata kémia transzport modellek segítségével kerül elemzésre. Ezen modellek futtatásához a projekt kezdeti fázisában először bemenő adatokat kell előállítani, majd ki kell építeni egy emissziós adatbázist. Ezt követően meteorológiai adatbázist kell kialakítani. A rendszer alkalmas lesz emissziós szektoronként és komponensenként meghatározni a levegőminőségi tervekben található intézkedések hatását.

2. Alapállapot-felmérés és a változás monitoring

Az integrált projektben részt vevő önkormányzatok levegőminőség javításra irányuló intézkedési terveinek hatékonyságának ellenőrzésére a monitorozás szolgál. A monitorozással a szennyezőanyag koncentrációváltozását lehet nyomon követni a projekt teljes ideje alatt, illetve az utógondozási időszakban.

3. Az információhoz való hozzáférést segítendő öko-menedzser hálózat felállítása

Az ökomenedzserek aktívan közreműködnek a települési mobilitási tervek és munkahelyi közlekedési tervek kidolgozásában, valamint egyéb lakossági tanácsadói és kommunikációs munkák elvégzésében. Ezek mellett hatékonyan elősegítik a levegőminőség javulását eredményező intézkedési tervek megvalósulását. Feladatuk a döntés előkészítési szaktanácsadás az önkormányzatok részére, annak érdekében, hogy a levegőminőség javítást célzó hazai és uniós forrásokra sikeres pályázat kerüljön beadásra.

4. Szemléletformálás és információátadás

A szemléletformálás hatékony kialakítása és megismertetése érdekében központi egységes szakmai tartalom létrehozására kerül sor. A projektben résztvevő önkormányzatok e központi tudásanyagból elkészíthetik a saját településükre specializált szemléletformáló kampányukat, melynek elemeit képezhetik többek között vándorkiállítások, filmek, országos roadshow, bemutató terem, webes applikációk és egyéb mobil alkalmazások. A kampány elsődleges célja a település levegőminőségét célzó bottom-up intézkedések elterjesztése.

A partnerségben részt vevő önkormányzatok mindegyike egy-egy kísérleti akciót hajt végre, melynek keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata véderdő telepítését tűzte ki céljául.

További információ:
http://www.hungairy.hu/