Papp lászló:


Szerző: UFT.HU 2016.06.16. 14:52 | Frissítve: 2020.06.08. 10:22

Szerencsésnek érzi magát, hogy dolgozhat az Új Főnix Terven, és az élet minden terü­letén fejlődést, megújulást ígér Papp László polgármester.


 A városvezető célként egy erős, európai viszonylatban is számottevő regionális vezető szerep elérését vizionálja a program kiteljesítésével.

Papp lászló:

Miben látja ennek a programnak a legfőbb jelentőségét?

Az Új Főnix Terv megvalósítása 2020-21-ig tart, de kihatása a város életére biztosan érvényesülni fog a következő évtizedekben, akár 2050-ig. Amikor arról gondolkodom, hogy Debrecen milyen lesz mondjuk 35 év múlva, előttem egy olyan város képe lebeg, amely a bennünket körülvevő, körülbelül hárommilliós lélekszámú, nemzetközi régió centruma. Gazdasági, kulturális, oktatási értelemben és a közszolgáltatásokat tekintve egyaránt. Olyan város, amelynek nemzetközileg elis- mert egyeteme van, 50-55 ezres hallgatói létszámmal. Az a város, amely gazdasági potenciálját tekintve messze túlmutat a megye- vagy országhatárokon. A város lélekszáma - gazdasági erejének köszönhetően - jelentősen növekedhet. Az a cél, hogy a 2050-es években már 240-250 ezren éljenek Debrecenben.

 

"A tudásra, a magas hozzáadott értékű iparra építjük a jövőnket"

 

Ezt a jelentős fejlődést hogyan bírhatja el a város?

Egyértelműen a már említett nemzetközi régió közlekedési centrumává kell válnunk. A tudásra, a magas hozzáadott értékű iparra építjük a jövőnket. Ez a program egyszer- re koncentrál az apró, kisebb fejlesztésekre, valamint azokra a nagy projektekre, amelyek növelik gazdasági erőnket és kisugárzásunkat. A gazdasági alapokat kell megerősíteni, fokozni a városban működő gazdasági társaságok, vállalkozások anyagi erejét. Ez lehet a letéteményese annak a víziónak, amelyet "Debrecen 2050"-nek nevezünk. Ekkor nyílik meg a lehetőség arra, hogy mind az oktatásban, mind a kultúra területén igazi regionális vezető szerepre tegyünk szert. A gazdaság- fejlesztés és a munkahelyteremtés tehát az Új Főnix Terv legfontosabb pillérei.

Orbán Viktor és Papp László a Modern Városok Program aláírásán

Ez nyilván nem új feladat; a város gazda- sági ereje már az elmúlt másfél évtizedben is növekedett. Mi újat ad a most kezdődött program?

Ebben egy jól körülhatárolt gazdasági övezetre koncentrálunk, valamint a kétezres évek elején beindított folyamatok erősítésére. 2016 első hónapjai után büszkén mondhatom, hogy az eddig bejelentett munkahelyteremtő beruházások összértéke meghaladja az 50 milliárd forintot, míg az új munkahelyek száma az 1300-at. Ezt a lendületet szeretnénk tovább vinni, mert ez szükséges ahhoz, hogy a város be tudja tölteni regionális vezető szerepét. A gazdasági fejlődés szoros összefüggésben van az élet más területeivel is. Ilyen például az oktatás. Ez több mint félezer éve meghatározó Debrecenben, és a következő évtizedekben a gazdaságfejlesztési programunk végrehajtásához az egyik legnagyobb hajtóerőt innen tudjuk meríteni. Erősíteni kívánjuk a szakképzési, középfokú rendszert. Úgy, hogy minél több gyermeket behozzunk a város oktatási rendszerébe, ahonnan aztán a Debreceni Egyetem tudja őket fogadni. Az a gazdaságfejlesztési program, amely több száz hektár ipari terület fejlesztésében gondolkodik, több ezer vagy több tízezer új munkaerő bevonását is igényli. Ez pedig nem megy másképp, mint hogy az alapoknál, az oktatásnál kezdjük, vonzó jövőképet adjunk a régióban élő fiataloknak, amihez nagyon fontos a város oktatási infrastruktúrájának fejlesztése.

Nyilván nem véletlen, hogy külön fejezetet szentel ennek az Új Főnix Terv.

Természetesen. Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák felújítása (és építése) egyaránt szerepel az elképzeléseink között. Nagyon jelentős lépésnek tartom, hogy új, angol tanítási nyelvű nemzetközi iskolát hozunk létre, amely 2018-19-ben már megkezdi működését. Ez gazdaságösztönző hatással bír, és a régióban élő diákok számára is óriási lehetőséget kínál, hiszen ennek az iskolának az elvégzése belépőt jelenthet a világ szinte valamennyi meghatározó felsőfokú oktatási intézményébe, egyetemére. Ilyen oktatási programmal ma a régióban egyetlen város sem rendelkezik. Debrecen egyediségét ez is nagymértékben növeli.

 

"Jelentős mértékben növeljük a város elérhetőségét"

 

Ha nő a város, növekszik a forgalom is. Milyennek képzeli a következő évtizedek közlekedését?

A regionális szerep erősödését szem előtt tartva, jelentős mértékben növeljük a város elérhetőségét. A repülőtér fejlesztése a továbbiakban is meghatározó és markáns eleme lesz a közlekedésfejlesztési programunknak. Azt reméljük, hogy a következő években a 600-700 ezres utasforgalmat is elérhetjük. A Debreceni repülőteret gazdaságfejlesztésünk egyik "motorjának" tekintjük. Ehhez, persze, hozzátartozik a város úthálózatának jelentős átalakítása a következő években. Elkészül az új főpályaudvar, amely már nem csak Debrecenre lesz méretezve, hanem az egész régióra.

 

"Debrecen történelmi arculata, értékei megmaradnak"

 

Mennyiben "rajzolja át" Debrecent - ha majd rátekintünk néhány év múlva - ez a program?

Nagyon fontos, hogy a város hagyományai, történelmi értékei megmaradjanak. Versenyképesek azonban csak úgy tudunk lenni nemzetközi szinten, ha a haladást nem fékezzük. Egyesíteni kell azokkal az érté- kekkel, amelyek ma is megvannak. A város történelmi arculata, értékei, természetesen, megmaradnak. Bizonyos városrészek azonban jelentősen átalakulnak. Debrecennek bővülnie, növekednie kell. Így tekintünk az Európai Kulturális Főváros pályázatunkra is, amely számunkra nem cél, hanem eszköz. Ah- hoz, hogy újraértelmezzük Debrecen szerepét abban a nemzetközi régióban, amelyről beszélünk. A cél az, hogy kulturális kínálatunkkal is elhelyezzük Debrecent Európa jelentős városai között.

 

"Újraértelmezzük Debrecen szerepét"

 

Érzi-e annak az esetleges súlyát, hogy ez a program a város történetének egyik legnagyobb fejlődését eredményezheti?

Ez egy nagyon koncentrált fejlesztési program, amely nagyságát tekintve nem lehet más, mint az elmúlt évtizedek legnagyobb városfejlesztése. Hatása a város egészére, sőt a régióra is kiterjed. Nem lehet ez teher, hiszen a város kiteljesedése előtt állunk. Hogy Debrecen betöltse azt a szerepet, amit irányítói az el- múlt évszázadokban mindig is szántak ennek a városnak. Azt látom, mindenkinek az volt a küldetése, hogy Debrecent felemelje, és olyan várossá tegye, melynek kisugárzása messze a határain túl is érezhető. Ez inspirál engem is, amikor az Új Főnix Terv feladatait végiggondolom. Az ember ilyenkor inkább "tűzben ég", mintsem tehernek érezze ezt a nemes feladatot. Hálás vagyok a sorsnak, hogy közel két évtizeddel ezelőtt megajándékozott azzal a lehetőséggel, hogy a debreceniek érdekeit kép- viselhetem. Talán a legszerencsésebbek azok az emberek, akik foglalkozhatnak Debrecen jövőjével. A debreceniek jóvoltából azon szerencsések közé tartozom, akiknek megadatott, hogy dolgozhatnak az Új Főnix Terven.