Tájékoztató a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt I. üteméről

Az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 19 037 808 Ft

 

A támogatott tevékenységek helyszínei:

Debrecen Külterület 0133 helyrajzi szám         Debrecen Belterület 4530/179 helyrajzi szám

Debrecen Külterület 0195/1 helyrajzi szám     Debrecen Belterület 14980 helyrajzi szám

Debrecen Külterület 0196/8 helyrajzi szám     Debrecen Belterület 14981 helyrajzi szám

Debrecen Külterület 0355 helyrajzi szám         Debrecen Belterület 15772/12 helyrajzi szám

Debrecen Külterület 02594 helyrajzi szám

 

A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára. Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 19 037 808 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása érdekében.

Az illegálisan lerakott hulladékok káros hatása több területen is jelentkezik. Mindamellett, hogy esztétikai romboló hatása mindenki számára egyértelmű, nem mehetünk amellett a tény mellett sem, hogy a környezetbe kibocsátott, nem megfelelően kezelt hulladék környezetkárosító, esetenként akár egészségkárosító hatással is lehetnek.

Ezek a hatások különbözőképpen jelentkezhetnek: talaj, felszín alatti vizek és felszíni vizek szennyeződése.

A hulladékok leggyakoribb, szükségszerűen természetes befogadója a talaj. A nem megfelelően kezelt hulladékokat, azok bomlástermékeit a csapadékvíz a talaj felszínén szétmossa, és az beszivárog a talajba.

Így elszennyeződik a talaj felszíne, majd az anyagok bekerülnek a talajvízbe, ahol az áramlás révén jelentős vízbázisokat veszélyeztethetnek.

Továbbá a szakszerűen le nem fedett, illegális lerakások kockázatot jelentenek a levegő minőségére is. A légköri kiporzás, illetve a hulladékok szél általi elhordása, illetve a hulladék bűzhatása az illegális lerakás közvetlen környezetét terheli.

A hulladéklerakókon öngyulladás miatt keletkező égéstermékek közvetlenül szennyezik a levegőt. Nem elhanyagolható a hulladéklerakók üvegházhatást növelő metán- és szén-dioxid-kibocsátása sem.

Az illegális lerakók felszámolására tett beavatkozásokat követően is nagyon fontos a hulladékok helytelen kezelésére (lerakására) irányuló társadalmi szemléletformálás folytatása, a környezetünk folyamatos monitorozása, az illegális hulladékkezelési tevékenységek idejében történő kiszűrése, valamint megfelelő szankcionálása.

Debrecenben évente mintegy 25 millió forintot költünk illegális hulladék elszállítására, ami jellemzően az utak mentén megjelenő települési, ritkábban építési hulladék. Az illegális hulladék mennyisége javarészt 1-5 m3, de rendszeresen újra képződik.

Az önkormányzati ingatlanokon kevésbé jellemző, azonban van egy nagy lerakó (14980, 04981 hrsz), aminek a mentesítése fontos lenne. Eddig nem volt rá lehetőség, azonban ebből a pályázatból azonban arra is sor kerülhet.

Fent bemutatottak alapján elvitathatatlan az illegális hulladéklerakók felszámolásának fontossága mind társadalmi, környezetesztétikai, környezetvédelmi, valamint egészségvédelmi szempontokból is.