Tájékoztató a " Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése" című projektről

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ

"DEBRECEN, KELETI VÁROSRÉSZ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE" CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:   TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001
Kedvezményezett:      DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése
Megítélt támogatás 432.527.258 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Befejezés: 2019.03.31.

 

A "Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése" című projekt célja Debrecen Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása. A fejlesztési területen zárt csapadékvíz hálózat kialakítása a cél. A kivitelezés befejeződött.

A tervezett fejlesztés Debrecen város belterületének délkeleti részében valósult meg.

A fejlesztés által érintett utcák: Ringló utca, Cseresznye utca, Ribizli utca, Köszméte utca, Kaskötő utca, Málna utca, Marokszedő utca.

Összesen 2567 méter gerincvezeték és 104 méter bekötővezeték épült.

A városrész beépítettsége, a közterületek szilárd burkolata, ezáltal a burkolt felületek aránya nő, emiatt a csapadékos időben felgyülemlő csapadékvizek kezelése fokozott problémát jelentett a városrészben élők és az Önkormányzat számára is. A Keleti városrész csapadékvíz-elvezető hálózatának kialakítása és fejlesztése elősegíti a terület belvízkároktól való megóvását, mely kihat a Kondoros-csatorna környezetbiztonságának növelésére és környezeti állapotának javítására.

A projekt keretében épített/felújított csapadékvíz-elvezető rendszer hozzájárul a környező élővizek vízutánpótlásához, ezáltal javul a város épített és természeti környezetének állapota. Emellett a fejlesztés hozzájárul a városrész köz- és közösségi funkcióinak erősítéséhez, valamint a közlekedés feltételeinek javításához.

A városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések célja, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítása, a környezeti káresemények megelőzése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése. Cél az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, a kockázat-megelőzés és a kezelés előmozdítása, az ember által létrehozott települési infrastruktúra és az épített környezet védelme.