Tájékoztató "A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése" című projektről

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
„A GÖNCZY PÁL UTCAI ÓVODA TORNASZOBÁVAL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001
Kedvezményezett:   DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése
Megítélt támogatás: 113.932.948.- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Befejezés időpontja: 2020.08.28.

    

A Gönczy Pál Utcai Óvoda Debrecenben, a felsőjózsai városrészben található. Az intézmény 1983-ban épült. Az óvoda – az alapító okiratában engedélyezett maximálisan felvehető létszám alapján - 216 gyermek számára biztosítja a szakmailag magas színvonalú nevelést és a megfelelő környezetet. Az intézményben két szinten, nyolc csoportban nevelik a gyermekeket.

Az óvoda tornaszobával nem rendelkezett. Korábban az óvodában testnevelésre, mozgásra a csoportszobákat, illetve az udvart használták. A csoportszobákban történő mozgás komoly szervezési feladatot jelentett az intézmény nevelőinek, az udvar pedig jó idő esetén sem volt alkalmas mindenféle nagymozgásos tevékenység, irányított testnevelés foglalkozás megtartására.

A fejlesztés során megvalósult az intézmény tornaszobával és a funkcióhoz kapcsolódó kiszolgáló terekkel (öltöző, mosdó, szertár) történő bővítése. Az épületbővítmény teljes körűen akadálymentesített lett. A bővítmény épületrész az energiahatékonysági szempontokat figyelembe vevő kialakítással készült.

A beruházással egy komfortos, gazdaságosan fenntartható, a mai kor követelményeinek megfelelő óvodai tornaszoba jött létre, mely modern helyszínt biztosít az óvodáskorú gyermekek egészségének megőrzéséhez, nagymértékben hozzájárul a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez, és mikro csoportos fejlesztéséhez.