Tájékoztató a „ROHU344 EduCultCentre” stratégiai projektről

 „Romanian-Hungarian Cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage”

(Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára)

 

Az Interreg V-A Romania-Hungary Program 2017. november 3-án, majd 2017 decemberében módosítva megjelentette a „Partnership for a better future” tárgyú felhívását magyar és román határon átnyúló partner szervezetek részére stratégiai projektek megvalósítására. A pályázóknak „partnerségben” (konzorciumban) kell együttműködniük a határon átnyúló partner szervezetekkel. A projekt megvalósításban Projekt Partnerként kötelezően részt kellett vennie legalább egy magyar és egy román szervezetnek a jogosult programterületről. A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozta, amelyet a Programban résztvevő két tagállam (Magyarország és Románia) nemzeti társfinanszírozással egészített ki.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program keretében a stratégiai projektek megvalósítására két szakaszban lehetett pályázni:

 1. Concept Note: a legjobb projektötletek kerülnek kiválasztásra projektfejlesztési célból, a nyertesekkel hat hónapos időszakra kötnek támogatási szerződést.
 2. Full Application: a teljesen kidolgozott stratégiai projektek kerülnek benyújtásra a projektfejlesztési szakasz megvalósítását követő 1 hónapon belül. Amennyiben az megfelel a programkiírásnak, szerződéskötésre kerül sor a projekt 24-42 hónapos időszakra történő megvalósítása céljából.

CONCEPT NOTE SZAKASZ:

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatából, a Csokonai Színházból, a Körösvidéki Múzeumból (Nagyvárad) és a Várad Kulturális Folyóiratból (Nagyvárad) álló konzorcium 2018. január 15-i beadási határidővel „Romanian-Hungarian Cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage” (Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára) projektcímmel, EduCultCentre rövidcímmel a „Partnership for a better future” tárgyú felhívás- 6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése beruházási prioritásra támogatási kérelmet nyújtott be.

A 2018. június 28-29-én Aradon tartott Monitoring Bizottsági Ülés alkalmával a támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. 2018. július 9-én a Nagyváradi Regionális Iroda a Határmenti Együttműködésért (BRECO) hivatalos értesítésében jelezte, hogy a „Romanian-Hungarian Cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage” című projekt a szakmai értékelés alapján támogatásban részesül.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósult meg.

A konzorcium tagjai:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Lead Beneficiary/Vezető Partner, kedvezményezett),
 • Csokonai Színház (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett),
 • Körösvidéki Múzeum (Nagyvárad) (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett),
 • Várad Kulturális Folyóirat (Nagyvárad).

A projekt Concept Note szakaszra eső nettó összköltségvetése: 49.296 €, amelyből ERFA támogatás: 41.901,60 €;

A konzorcium partnereinek költségvetése:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Lead Beneficiary/Vezető Partner, kedvezményezett):

 • 36.000,00 €, amelyből
 • ERFA támogatás: 30.600,00 €;

Csokonai Színház (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett):

 • 9.300,00 €, amelyből
 • ERFA támogatás: 7.905 €;

Körösvidéki Múzeum (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett):

 • 2.954 €, amelyből
 • ERFA támogatás: 2.510,90 €;

Várad Kulturális Folyóirat (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett):

 • 1.042 €, amelyből
 • ERFA támogatás: 885,70 €;

 

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100%.

A projekt megvalósítási időtartama: 2018. augusztus 1. – 2019. január 31.

A projekt projektfejlesztési (Concept Note) szakasza 2019. január 31-én lezárult.

FULL APPLICATION SZAKASZ:

A Full Application, azaz a teljesen kidolgozott stratégiai projektkérelem a projektfejlesztési szakasz megvalósítását követő 1 hónapon belül 2019. február 28-i határidővel benyújtásra került.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósult meg.

A konzorcium tagjai:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Lead Beneficiary/Vezető Partner, kedvezményezett),
 • Csokonai Színház (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett),
 • Körösvidéki Múzeum (Nagyvárad) (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett),
 • Várad Kulturális Folyóirat (Nagyvárad) (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett).

A projekt megvalósítási időtartama: 2019. június - 2022. május.

A megvalósítás debreceni helyszíne: Fórum Kulturális Inkubátor (8439/2/B/21 hrsz-ú albetét).

A projekt Full Application szakaszra tervezett nettó összköltségvetése: 10.172.739,24 €, amelyből ERFA támogatás: 8.646.828,34 €;

A konzorcium partnereinek költségvetése:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Lead Beneficiary/Vezető Partner, kedvezményezett):
  • 5.883.792,80 €, amelyből
  • ERFA támogatás: 5.001.223,88 €;
 • Csokonai Színház (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett):
  • 559.548,20 €, amelyből
  • ERFA támogatás: 475.615,97 €;
 • Körösvidéki Múzeum (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett):
  • 2.994.852,69 €, amelyből
  • ERFA támogatás: 2.545.624,78 €,
 • Várad Kulturális Folyóirat (Project Beneficiary/Projekt Partner, kedvezményezett):
  • 734.545,55 €, amelyből
  • ERFA támogatás: 624.363,71 €,

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100%.

A projekt tervezett tevékenységei:

 • a művészeti képzésekhez szükséges infrastrukturális, műszaki, technikai, tárgyi feltételek kialakítása (pl. oktatótér variálható nézőtérrel, termek, sötétkamra, eszközök);
 • közös Kulturális Értéktár működéséhez szükséges infrastrukturális, műszaki, technikai, tárgyi feltételek kialakítása;
 • a Körösvidéki Múzeum által tervezett tevékenységek megvalósítása;
 • a Várad Kulturális Folyóirat által tervezett tevékenységek megvalósítása;
 • közösen megvalósított képzési és értékmegőrzési tevékenységek (pl. értékek digitalizációja, tananyagfejlesztés, képzések és művészeti gyakorlatok lebonyolítása, honlap- és applikációfejlesztés, szakmai, művészeti és egyéb rendezvények szervezése, közös médiatár elkészítése és disszeminálása;
 • egyéb tevékenységek: projektmenedzsment, kommunikáció.

A projekt céljai:

átfogó célok:

 • a közös magyar-román kulturális értékek és örökség fenntartható használata, védelme és átvitele;

specifikus célok:

 • a közös magyar-román kulturális örökséghez való hozzáférés javítása;
 • a közös magyar-román kulturális értékek tudatosságának erősítése;
 • a kulturális és művészi kreativitás, valamint a tudástranszfer fokozása a román-magyar régióban.

A projektt eredményei:

 • a megújuló kulturális létesítmények, ideális helyszínként szolgálnak az előadóművészet területén megvalósuló, határon átnyúló együttműködések számára;
 • a határon átnyúló közös kulturális és szakmai programok, illetve az elkészülő dokumentumok a román és a magyar kultúra résztvevői közötti kapcsolatot hosszú távon erősítik;
 • a Csokonai Színház koordinálásával, illetve a partnerek aktív részvételével, valamint kulturális területen működő érdekeltek bevonásával. kulturális programok valósulnak meg:
  • 35 közös rendezvény, 2 írásos dokumentum és 16 videó,
  • dráma-pedagógiai/táncantropológiai workshop,
  • drámapedagógiai-, táncantropológiai konferenciák,
  • ifjúsági művészeti tábor és találkozó,
  • a „Mozgás, mint egyfajta nyelv” című oktatási program,
  • kulturális archívum portréfilmekkel és kulturális szpotokkal
 • közös és integrált idegenforgalmi célpont jön létre, nő a régióban a látogatók- és az eltöltött vendégéjszakák száma.

A projekt innovatív jellemzői:

 • az Európai Unióban nincs más határon átnyúló kulturális központ, amely kifejezetten az előadóművészetekre összpontosít;
 • a határon átnyúló területek közötti kulturális együttműködés, mint „jógyakorlat” mintául szolgálhat az EU-ban;
 • az új oktatási anyagokat és módszereket a partnerek és a szakértőik állítják össze, tervezik, tesztelik, illetve terjesztik, népszerűsítik;
 • az elkészülő dokumentumok innovatív jellege tükröződik mind célcsoportjaikban (a 3 éves kortól az egyetemi hallgatókra koncentrálva), mind azok témáiban, pl. táncmódszertan, drámapedagógia;
 • a központ, mint inkubátor nemcsak az előadások és képzések, hanem a kapcsolódó kutatási és kulturális innovációs tevékenységek helyszínéül is szolgál;
 • a kulturális oktatásra és a tudatosság növelésére összpontosítva egy új kultúra-fogyasztói generáció alakul ki.

A projekt indokoltsága:

 • a határtérség jelentős közös történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik, azonban a két ország között húzódó államhatár hosszú időn keresztül gátolta ennek a közös örökségnek az ápolását, feldolgozását, bemutatását;
 • a közös kulturális értékek jelentős része nincs megfelelően feltárva és feldolgozva, illetve nem alakult ki a feltárásnak és a feldolgozásnak a következetes rendszere;
 • a feltárt és feldolgozott örökség nincs egységesen, könnyen hozzáférhető formában tárolva;
 • a kulturális értékek minél szélesebb körű hozzáférhetősége érdekében szükség van azok digitalizálására, amelyhez biztosítani kell a szervezeti feltételeket;
 • A művészeti alkotások, előadások egyedülálló lehetőséget biztosítanak egymás kölcsönös megismerésére, azonban a művészeti továbbképzések, mesterkurzusok, gyakorlati helyek infrastrukturális és intézményi háttere hiányos a határtérségben;
 • a továbbképzések speciális infrastruktúrát igényelnek (termek, hangosítás, világítás, vetítéstechnika stb.), amelyek működtetése akkor költséghatékony, ha nagyobb térséget szolgálnak ki;
 • a határtérség 8 megyéje biztosíthatja a szükséges kritikus tömeget, illetve a közös képzések, mesterkurzusok, szakmai gyakorlatok segítik egymás jobb megismerését, a művészeti együttműködések bővítését.