Tájékoztató a "Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című projektről

          

A projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00246
Kedvezményezett: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Megítélt támogatás: 20 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2021.12.31.

A KEHOP 1.2.1-18 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívás keretén belül sor kerül a Debrecen klímastratégiájának kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra.

A projekt célja egy olyan városi szintű klímastratégia kialakítása, mely egyrészről összhangban áll a releváns uniós, országos és megyei szintű tervezési dokumentumokkal, másrészről pedig a korábban elkészített egyéb városi tervezési dokumentumokkal.

A projekt célja ugyanakkor kettős, a klímastratégia elkészítése csupán az egyik lépés. Valódi, mérhető eredmények eléréséhez nagyon fontos a lakosság bevonása, edukációja. Ennek megfelelően a projekt keretében több, egymástól jól lehatárolt célcsoportra kiterjedő, országos, megyei és helyi stratégiáknak megfelelő szemléletformálási program megvalósítása tervezett.

A szemléletformálás segítségével a város és vonzáskörzetének lakossága megismeri az többek között az energiahatékonyság megvalósításához rendelkezésre álló jelenlegi lehetőségeit és jövőbeni feladatait, amivel aktívan hozzájárul az országosan kitűzött célok megvalósulásához.

A rendezvényeken olyan alapelvek érvényesülnek, mint a klímaváltozásra hatással lévő emberi tevékenységek bemutatása, olyan lakossági aktivitásra, cselekvésre épülő gyakorlatorientált alternatívák bemutatása, amely a klímaváltozás hatásainak mérséklését segíti elő (komposztálás, esővízgyűjtés, szürkevíz-felhasználás, energiahatékonysági fejlesztések, üzemeltetési fortélyok, ÜHG-kibocsátás csökkentése, stb.), klímaadaptációs ismeretek átadása, alkalmazkodási stratégiák bemutatása.

A projekt várható eredménye a lakosság több célcsoportja számára szélesebb ismeretek biztosítása a klímaváltozásról, energiahatékonyságról, takarékosságról. A közösen szerzett élmények és környezettudatos helyi szintű tapasztalatok közel hozzák a lakossághoz az EU-s CO2 csökkentési célokat, kézzelfoghatóvá válik a cél.

A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  keretében európai uniós forrásból valósul meg.