Tájékoztató "A Debrecen, Angyalkert Óvoda épületének energetikai korszerűsítése" című projektről

 

Projekt azonosítószáma TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00004
Kedvezményezett: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: A Debrecen, Angyalkert Óvoda épületének energetikai korszerűsítése
Megítélt támogatás: 326.892.410 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2022.09.30.

                 

 

Jelen projekt célja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Angyalkert Óvoda (4028 Debrecen, Ótemető utca 9.) épületének energetikai korszerűsítése, az intézmény hatékonyabb energiahasználata és a fosszilis energiahordozókból származó széndioxid-kibocsátás csökkentése.

Az intézménynek jelenleg rossz energetikai jellemzői vannak, nem éri el a „DD – korszerűt megközelítő” kategóriát, felújításra, korszerűsítésre szorul. Az intézmény maximálisan 150 férőhellyel működik, a gyerekek 6 csoportban vannak elhelyezve.

A projekt keretén belül megtörténik az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése a külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése által. Megvalósul a határoló szerkezetek hőszigetelés és a nyílászárók cseréje. A projekt részeként megtörténik a fal és a tető hőszigetelése, valamint vízszigetelése. A jelenlegi ablakok cseréjére is sor kerül, az új nyílászárók már PVC keretszerkezetűek lesznek.

Megvalósul a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések és a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, valamint az épület már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszereinek korszerűsítése, továbbá napelem telepítésére is lehetőség nyílik.

A projekt részeként megtörténik az épület projektarányos akadálymentesítése, a nyilvánosság biztosítása. Továbbá képzési anyag kerül kidolgozásra az épület állandó használói számára.

A fejlesztés eredményeként egy korszerű, energiahatékony, biztonságos, a mai kor igényeit maradéktalanul kiszolgálni képes óvodai intézmény jön létre, mely egészséges környezetet biztosít az óvodás korú gyermekek neveléséhez és oktatásához.