Tájékoztató a "Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Felsőjózsa városrészen" című projektről

Projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-DE1-2020-00004
Kedvezményezett: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Felsőjózsa városrészen
Megítélt támogatás: 398 741 552 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2022.05.31

 

A projekt célja a józsai városrészen új bölcsőde létrehozása a Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca 1-3., hrsz.: 26420/3 telken. Az Önkormányzati tulajdonú ingatlan megfelelő egy új, 96 férőhelyes bölcsőde építésére. Jelenleg a városnak ezen a részén nincs önkormányzati bölcsődei szolgáltatás.

A projekt célja, hogy létrejöjjön egy, a mai kor igényeit maradéktalanul kiszolgálni képes bölcsődei épület, mely egészséges környezetet biztosít a 6-36 hónapos korú gyermekek neveléséhez, illetve a kapacitások növelése a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése érdekében.

Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye jelenlegi kapacitása a nevelési év bizonyos periódusaiban szűkösnek bizonyul, érzékelhető a férőhelyhiány. A bölcsődékben folyamatos felvétel működik az egész év folyamán, azonban a legjelentősebb létszámmozgás - mint minden köznevelési intézménynél - az új nevelési év kezdetén van, amikor az ellátottak nagyobb része cserélődik.

Debrecen-Felsőjózsa városrészen indokolttá vált egy új építésű bölcsőde, hiszen a város ezen a részén nincs bölcsődei ellátás.

A projekt keretén belül egy új bölcsődei épület megépítése valósul meg, mely alkalmassá válik 96 fő befogadására, 4 gondozási egységgel, 8 csoportszobával, valamint a konyhai és az igazgatási egység is megtalálható lesz az épületen belül. A tervezett intézmény a hagyományos falazott szerkezetű bölcsődékkel szemben egy gyorsabb eljárással, konténerekből épül, melynek csak az alapozása és a közmű csatlakozásai „hagyományosak”.

A projekt lehetőséget biztosít az újonnan megépülő bölcsődei tagintézmény helyiségeinek felszerelésére és az eszközök beszerzésére, továbbá a mindennapos nevelő-gondozó és az egyéb funkciókhoz kapcsolódó munkafolyamatok megvalósítására egyaránt.

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében európai uniós forrásból valósult meg.